Projekt sportovních tříd

It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.


Den otevřených dveří: 14. 3. 2023 od 16:00 ve společenské místnosti ZŠ Školní.

Termín talentových zkoušek: 3.5. 2023 ve 14:00 na stadionu Vejsplachy.

Náhradní termín: 10.5. 2023 ve 14:00 na stadionu Vejsplachy.

Disciplíny talentových zkoušek:

1) sprint na 50m (využití fotobuněk)
2) člunkový běh 20m – 40m – 60m (4 x 240m)
3) hod plným míčem (2kg) obouručně přes hlavu
4) skok daleký z místa odrazem snožmo


____________________________________________________

Koncepce sportovní třídy:

Od začátku příštího školního roku (září 2023) bude další třída šestého ročníku otevřena jako třída sportovní, třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tato třída bude určena pro všechny žáky, kteří rádi sportují. Tedy jak pro žáky registrované ve sportovních klubech a oddílech, tak pro žáky neregistrované, kteří rádi sportují ve svém volném čase.

Motivací pro zřízení sportovní třídy jsou následující podmínky:
· Velké množství sportovně nadaných žáků současných tříd 1. stupně v našem regionu
· Kvalitní pedagogické zázemí aprobovaných učitelů TV podpořené aktivní účastí trenérů ze zapojených sportovních klubů v hodinách TV
· Nadstandartní vybavení školních venkovních i vnitřních sportovišť
· Podpora zřizovatele – MÚ Vrchlabí
· Předjednaná spolupráce se sportovními kluby

Charakteristika sportovní třídy:
· Počet žáků max. 22 (v závislosti na zájmu a výsledku talentových zkoušek) – smíšený kolektiv chlapců a dívek
- o zařazení žáka do sportovní třídy rozhodne ředitel školy dle následujících kritérií:
a) výsledky talentových zkoušek z TV
b) zájem žáka a rodičů (zákonných zástupců)
c) výsledky průběžného hodnocení prospěchu na 1. stupni
· Výuka tělesné výchovy bude zaměřena na všeobecný pohybový rozvoj, který vhodně doplní případnou specializovanou sportovní přípravu ve sportovních oddílech a klubech
· Výuku povedou aprobovaní učitelé TV, ve spolupráci s trenéry jednotlivých sportovních oddílů a klubů
· Dvojnásobně navýšená hodinová dotace TV na 4 hodiny týdně (2h + 2h týdně)
· Navýšená hodinová dotace Aj na 4 hodiny týdně
· Hodinová dotace všech hlavních předmětů je v souladu s RVP ZV stanoveným MŠMT

Sportovní zázemí a vybavení školy
· Venkovní areál s umělými povrchy (fotbalové a basketbalové hřiště) , atletickou dráhou (250 m), atletickými sektory na skok daleký a vrh koulí a workoutovým prvkem
· dvě velké tělocvičny s gymnastickým vybavením a vybavením pro míčové sporty
· kvalitně vybavená posilovna
· žákům je k dispozici kompletní vybavení na cyklistiku a běžecké lyžování


Přihláška k talentovým zkouškám
Termín podání přihlášky je 28.4.2023
Talentové zkoušky budou vyhodnoceny do 17.5.2023
Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracování osobních údajů.