Přístup k elektronickému účtu je na stránce www.strava.cz
Zde je možné, po získání přístupových údajů od vedoucí školní jídelny, přihlašovat a odhlašovat obědy a volit z jídelníčku obědy na jednotlivé dny.